logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Төсвийн тайлан

Төсвийн тайлан 2015 он

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн 2015 оны 03-12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

Төсвийн тайлан 2016 он

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн 2016 оны 01-11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968