logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Гадаргын ус судалгааны хэлтэс

Зорилго:  Усан экосистемийн зүй тогтлыг танин, загварчлах, усны хяналт, шинжилгээний чанартай мэдээллээр нийгмийн хэрэгцээг  хангах, үер, усны болзошгүй аюул, усан орчны ноцтой бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, нөөц, баялгийг бүрэн ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Зорилт.

  • Гол мөрөн нуурын усны шинжилгээний өнөөгийн цэг сүлжээг 4 дахин нэмэгдүүлэх; 
  • Мөстөл судлалын өртөөг өргөжүүлэх;
  • Газрын доорх усны хяналт шинжилгээний сүлжээг тодорхой үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх;
  • Усны шинжилгээний багаж, төхөөрөмж, автоматжуулх, технологийн шинэчлэлт хийх;
  • Усны горимыг сэргээх, усыг зохистой ашиглах, хамгаалах голын сав газрын нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн судалгааны төслийг хэрэгжүүлэх

 

Овог  Нэр Албан тушаал Өрөө№ Ажлын дугаар  
 
1 Халзан  Пүрэвдагва Хэлтсийн дарга 230 329406  
2 Энхбаяр Батбаяр Ерөнхий инженер 401 312765  
3 Дамбаравжаа Оюунбаатар ЭШ-ний тэргүүлэх      
4 Даштогтох Төмөрцоож ЭШДэА 401 312765  
5 Бавуу Эрдэнэбаяр ЭШДаА  
6 Банзар  Нэргүй Инженер 401 312765  
7 Сүхбат Саранцацралт Инженер  
8 Гомбо Оюунхүү Инженер 402  
9 Цэнгэл Ган-Эрдэнэ Инженер 401  
10 Отгонтуяа Бямбагэрэл Инженер  
11 Ганзориг Болоржаргал Инженер  
12 Жаргалсайхан Эрдэнэзул Инженер Лаб    

 

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968