logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Хүлэмжийн хийн мониторинг

Хүлэмжийн хийн мониторинг

Дорноговь  аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт  байрлах хүлэмжийн хийн мониторингийн станцын мэдээгээр   гол хүлэмжийн хийнүүдийн дундаж агууламж Монгол орны нутаг дэвсгэр дээр тасралтгүй өсөж байна.

 

 

1 дүгээр зураг. Агаар дахь (CO2)  нүүрсхүчлийн хийн   агууламж

  Нүүрсхүчлийн /CO2/ хийн  агууламж 28 жилийн (1992-2020) хугацаанд  354.6 ppm –ээс 413.3 ppm хүртэл өссөн бөгөөд 58.8 ppm буюу олон жилийн дундажтай нь харьцуулахад 16.5%-аар нэмэгдсэн байна (Зураг 1).  2020 оны дундаж 413.3 ppm байсан ба  2019 ба 2020 оны өөрчлөлт 1.0 ppm ээр өсөлттэй байна.

 

.

                2 дугаар зураг. Агаар дахь  ( CH4)   метаны агууламж

  Агаар дахь метаны жилийн дундаж  агууламж   1992-2020 оны хооронд 1808 ppbv-ээс  1968 ppbv болж 8.8 хувиар өссөн (2 дугаар зураг)  байна. 2020 оны дундаж агууламж  2019 оныхоос 16 ppbv –ээр өссөн байна.

 

 

                        3 дугаар  зураг. Агаар дахь 6 фторт хүхэр

Агаар мандалд агуулагдах агууламж харьцангуй бага боловч дулааруулах хүчин чадал сайтай хүлэмжийн хий бол SF6 юм.1997-2020 оны хооронд Улаан-Уул станц дээр  SF6 ын агууламж  3.8ppt-ээс 10.4 ppt  буюу  2.7 дахин (3 дугаар  зураг ) 2020 оны дундаж агууламж 2019  оныхоос 0.2 ppt –ээр өссөн байна.  [Д.Оюунчимэг 2021]

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968