logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Хурлын илтгэлAOMSUC-10

Ази, Далайн орнуудын цаг уурын хиймэл дагуул хэрэглэгчдийн арав дахь бага хурал

Монгол орны гангийн ажиглалтын систем ба түүний хэрэглээ” сэдэвт бүсийн олон улсын хурал

Монгол орны ганг хиймэл дагуулын мэдээнд тулгуурлан мониторинг хийх, зураглах зорилгын хүрээнд гадаад, дотоодын олон эрдэмтэн судлаачид Гангийн мониторингийн чиглэлээр судалгааны ажиллаа танилцууллаа.

Сансрын зайнаас тандан судлалын Байгаль орчны салбар дахь хэрэглээ

“Орчин үеийн сансар судлал – Монгол Улс” эрдэм шинжилгээний бага хурал дээр Байгаль орчны мэдээллийн төвийн зайнаас тандан судлалын тэргүүлэх мэргэжилтэн доктор М.Эрдэнэтуяа

Ойн судалгаанд хиймэл дагуулын мэдээ ашиглах нь

Ойн судалгаанд хиймэл дагуулын мэдээ ашиглах арга зүй, судалгаа, түүний үр дүн хэрэглээ зэрэг сэдвээр

Mini project 2012

JAXA болон AIT GIC -ээс жил болгон зохиогддог Mini Project –тийн Phase -2 (2012оны 1 сарын 23 –с 2012 оны 2 сарын 17-нийг хүртэл) “Assessment of land degradation Taats river basin in Mongolia, using satellite image and socio economic data”сэдвээр

Stakeholders Meeting on Regional Cooperative Mechanism On Space Applications in Asia-Pacific Region

The Stakeholders Meeting on “Regional Cooperative Mechanism On Space Applications in Asia-Pacific Region” was held in Hong Kong, China from 15:15-1730hrs (HKT, GMT+8), 8 August 2013

Ган зуднаас урьдчилан сэргийлэх

Бэлчээрийн ургамлын биомассын газрын хэмжилтийн мэдээг хиймэл дагуулын мэдээгээр тооцоолсон ургамалжилтын индекс (NDVI)-ийн мэдээтэй уялдуулах, хоорондын хамаарлыг тогтоох.

Landsat дагуулын мэдээгээр мөнх цасыг ангилах нь

Landsat хиймэл дагуулын 2 хугацааны мэдээ ашиглан Баян-Өлгий аймгийн нутагт орших мөнх цаст уулуудын мөнх цасыг

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968