logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Олон улсын төсөл


Зайнаас тандан судлах үндэсний төв болон бнсу-ын агаар сансрын судалгааны хүрээлэнгийн хамтарсан судалгаа

Цаг уур, орчны шнжилгээний газрын харьяа Байгаль орчны мэдээллийн төв (Зайнаас Тандан Судлах Үндэсний Төв - NRSC) болон БНСУ-ын Агаар Сансрын Судалгааны Хүрээлэн (KARI) 2007 оноос зайнаас тандан судлалын чиглэлээр хамтран ажиллахаар тохиролцож, Санамж бич

Харуул ази (sentinel asia) – ази, номхон далайн бүс нутаг дахь гамшгийн мэдээллийг дэмжих тогтолцоо

Харуул Ази санаачилга нь Ази, Номхон Далайн бүс нутаг дахь гамшгийн менежментийг зайнаас тандан судлах аргаар болон Web-GIS-ийн технологийг ашиглан сансрын агентлаг, гамшгийн удирдлагын байгууллагууд хоорондын хамтын ажиллагааг дэмжих юм.

Харуул ази (sentinel asia) – ази, номхон далайн бүс нутаг дахь гамшгийн мэдээллийг дэмжих тогтолцоо

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага ба олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах ерөнхий хүрээн дор ESCAP байгууллагатай хамтран ажилладаг бөгөөд 2013 оноос эхлэн тодорхой нэг сэдэв буюу Гангийн асуудлаар хамтран ажиллахаар болж байгаа билээ.

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968