logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Ном товхимол, гарын авлага

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн түүхийн жимээр

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн түүхийн жимээр

ENVI прогрaмм ашиглан modis мэдээ боловсруулах

MODIS хиймэл дагуулын Стандарт Бүтээгдэхүүнийг ENVI програм хангамж дээр боловсруулах зааварыг УЦУОСМХ-ын ЗТС хэлтсийн дарга М.Одбаяр бичсэн болно.

Хиймэл дагуулын мэдээ захиалах хуудас

Байгаль цаг агаарыг судлах зорилготой хиймэл дагуулын хүлээн авах станцууд манайд төвлөрсөн улсдаа ганц байгууллага учраас бид хүлээн авсан болон боловсруулсан мэдээгээ нийтийн хүртээл болгоход бэлэн байдаг.

MODIS хиймэл дагуулын озон стандарт бүтээгдэхүүнийг ENVI програм хангамж дээр боловсруулах заавар

Эрхэм хэрэглэгч таныг интернэт болон өөр эх үүсвэрээс МОДИС хиймэл дагуулын озон стандарт бүтээгдэхүүнийг агуулсан *.hdf файлтай болсон гэж үзье.

Цаг агаарын мэдээг хэрэглэх арга

"Цаг агаарын мэдээг хэрэглэх арга" сэдэвт товхимолыг та бүхний мэдлэгийн санд хүргэж байна.

Монгол орны цөлжилтийн атлас

Байгаль орчны мэдээллийн төв, ШУА-ийн Геоэкологийн хүрээлэн хамтран Швейцарийн хөгжлийн Агентлагийн "Цөлжилтийг сааруулах нь " төслийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Монгол орны хэмжээнд анх удаа цөлжилтийн атлас зохион гаргалаа. Монгол орны цөлжилтийн үйл явц

Монгол орны зүүн хэсэгт ой хээрийн түймрийн эрсдэлийн зураглал зайнаас тандан судлах, газарзүйн мэдээллийн системийн болон олон шалгуур шинжилгээ ашиглах нь

Монгол Улсын зүүн хэсэгт ой хээрийн түймрийн эрсдэлийн зураглал Зайнаас тандан судлах, газарзүйн мэдээллийн системийн болон олон шалгуур шинжилгээ ашиглах

Монгол орны гадаргын усны горим, нөөц

Монгол орны гадаргын усны горим, нөөцЭнэ бүтээл бол Ус, цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгээс Монгол орны ус судлал, уур амьсгал, хөдөө аж ахуйн цаг уур, орчинзүй зэрэг чиглэлээр гаргаж байгаа нэгэн сэдэвт цуврал бүтээлийн нэг болно.

Монгол орны нарны цацрагийн атлас

"Монгол орны нутаг дэвсгэрийн нарны цацрагийн атлас"-ыг анх удаа зохиож гаргалаа.

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968