logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Аудитын тайлан, дүгнэлт, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968