logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Эрдэм, шинжилгээ судалгааны ажил

Ikh turgen mountain glacier change and 3d surface extents prediction using long term landsat image and climate data

Ikh turgen mountain glacier change and 3d surface extents prediction using long term landsat image and climate data

Wild fire risk map in the eastern steppe of mongolia using spatial multi-criteria analysis

Wild fire risk map in the eastern steppe of mongolia using spatial multi-criteria analysis

Frequency analysis of modis ndvi time series for determining hotspot of land degradation in mongolia

Frequency analysis of modis ndvi time series for determining hotspot of land degradation in mongolia

A spatial distributionmap of the wildfire risk in mongolia using decision support system

A spatial distributionmap of the wildfire risk in mongolia using decision support system

'УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ' Эрдэм шинжилгээний бага хурал

'УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ' Эрдэм шинжилгээний бага хурал - 2015 он

'Papers in meteorology and hydrology' Ulaanbaatar 2015

'Papers in meteorology and hydrology' Ulaanbaatar 2015

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968