logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Зайнаас тандан судлалын хэлтэс

Зургаа. Зайнаас тандан судлалын хэлтэс дараах үйл ажиллагааг эрхэлнэ. Үүнд:

 

6.1 Зайнаас тандан судлах үндэсний төвийн эрх, үүргийг гүйцэтгэх,

6.2 Хиймэл дагуулаас мэдээ хүлээн авах газрын станцуудын найдвартай, шуурхай ажиллагааг хангаж, мэдээг тогтмол хүлээн авах, боловсруулах, хэрэглэгчдэд шуурхай хүргэх,

6.3 Байгалийн нөөц, баялгийн өөрчлөлтийн зүй тогтлыг судлах, мониторинг хийх,

6.4 Байгаль орчны салбарт зайнаас тандан судлалын техник, технологи хэрэглэгээг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх,

6.5 Хиймэл дагуулын мэдээгээр бүтээгдэхүүн сэдэвчилсэн зураг гаргах,

6.6 Зайнаас тандан судлалын чиглэлээр судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил хийх, үр дүнг нэвтрүүлэх,

6.7 Гадаад орнуудын ижил чиг үүргийн байгууллага, эрдэмтэн судлаачид, олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах, арга туршлага мэдээлэл солилцох, хамтарсан судалгаа, шинжилгээний ажлыг хийх, үр дүнг нэвтрүүлэх,

6.8 Зайнаас тандан судлалын төрөл бүрийн системийг ашиглах чиглэлээр хэрэглэгчдийг сургаж, дадлагажуулах,

6.9 Хүний нөөцийг мэргэшүүлэх, сургах, давтан сургах,

6.10 Эх мэдээ, бүтээгдэхүүний сан, архив бүрдүүлэн, хадгалалт, хамгаалалтын найдвартай байдлыг хангах

Овог  Нэр Албан тушаал Өрөө№ Ажлын дугаар  
 
1 Мишигдорж Одбаяр Хэлтсийн дарга 207 326649  
2 Насанбат Элбэгжаргал Ерөнхий инженер 206 70110638  
3 Доржсүрэн Мөнхзул ЭШДэА 206 70110638  
4 Очирбат  Анхбаяр Инженер 206 70110638  
5 Давдай Булган Инженер 205 70110635  
6 Бухалбай Аманжол Инженер 205 70110635  
7 Түвдэндорж Батцэцэг Инженер 206    
8 Нанзад Лхагвадорж Инженер 206    
9 Гэсэрбаатар Нандин-Эрдэнэ Инженер 205    

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968