logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Монгол орны уур амьсгалын ирээдүйн хандлага

Бүс нутгийн уур амьсгалын сценариар гарсан гол үр дүн

 

Зураг 1. Бүс нутгийн уур амьсгалын загвараар тооцоолсон Монгол орны зарим улирал, жилийн дундаж температур, хур тунадасны өөрчлөлт: а) RegCM4-ECHAM5 b) RegCM4-HadGEM2

 

Дэлхийн уур амьсгалын сценариар гарсан гол үр дүн

 

Зураг 3. Уур амсгалын 1986-2005 оны үетэй харьцуулсан а) ган б) зудын индексүүдийн өөрчлөлт

Зураг 4. Хүлэмжийн хийн цацрагийн ачаалал  8.5 Wm2 хувилбараар тооцоолсон дулаарал-хуурайшлийн индексийн газарзүйн тархалт

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968