logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Холбоо барих

Харилцах хаяг

Утас Захирал: Г.Сарантуяа - 326614
Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс - 310731
Цаг агаар, орчны тоон загварчлал, судалгааны хэлтэс - 318750, 326609, 326603
Байгаль орчны мэдээллийн сангийн хэлтэс -327982
Зайнаас тандан судлалын хэлтэс - 326649, 70110638, 70110635
Цаг уурын холбоо, мэдээллийн хэлтэс - 328035
Уур амьсгалын өөрчлөлт нөөцийн судалгааны хэлтэс - 318751
Хөдөө аж ахуйн цаг уурын судалгааны хэлтэс - 321523
Гадаргын усны судалгааны хэлтэс - 329406, 312765
Вэб мастер - 70110636
Машин танхим, ээлжийн ажиллагсад - 93028155, 70110634

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968