logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Уур амьсгалын өөрчлөлт, нөөцийн судалгааны хэлтэс

Эрхэм зорилго

Монгол орны уур амьсгалын мониторинг хийж, боловсруулалт, дүн шинжилгээнд суурилсан уур амьсгалын горим, нөөцийн үнэлгээг хийх, уур амьсгалын өөрчлөлтийн өнөөгийн болон ирээдүйн хандлага, нөлөөллийн үнэлгээ, уур амьсгалын системийн харилцан үйлчлэл тэдгээртэй холбогдох чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхлэх, үр дүн бүтээгдэхүүнээр хэрэглэчдэд үйлчлэх.

 

Үндсэн үйл ажиллагаа, чиг үүрэг

•Уур амьсгалын мэдээний боловсруулалт, горим, дэд сан

•Уур амьсгалын мониторинг ба дүн шинжилгээ

•Уур амьсгалын нөөцийн үнэлгээ, судалгаа

•Уур амьсгалын өнөөгийн болоод ирээдүйн өөрчлөлтийн судалгаа, загварчлал, нөлөөллийн үнэлгээ

•Уур амьсгалын системийн харилцан үйлчлэл, онолын судалгаа

Овог  Нэр Албан тушаал Өрөө№ Ажлын дугаар  
 
1 Дашхүү Дуламсүрэн Хэлтсийн дарга 213 318452  
2 Ууганбаяр Пүрэвдорж Ерөнхий инженер 210 326612  
3 Бямба-Очир Мөнхбат ЭШДэА 213 318452  
4 Дашжав Угтахбаяр Инженер 210 326612  
5 Ягаан Сайн-Амгалан Инженер 210 326612  
6 Онолбаатар Гантулга Инженер 213 318452  
7 Шопанбек Лазина Инженер 210 326612  
8 Нямжанцан Балжинням Инженер 210    
9 Иманмагзам Нуржан Инженер 210 326612  
10 Энхбаатар Алтаннавч Инженер 210 326612  
11 Нармандах Солонго        

 

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968