logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

2020 уур амьсгалын экстермаль индексүүдийн өөрчлөлт

Уур амьсгалын өөрчлөлт эрчимтэй явагдаж байгаа өнөө үед түүний захын утгуудын өөрчлөлтийг судлах нь маш чухал билээ. Дэлхийн цаг уурын байгуулагын CCl/CLIVAR-ын ажлын хэсгийнхэн 2013 онд ClimPACT програм хангамжийг үйлвдэрлэлд нэврүүлсэн. Тус программ хангамж нь нийгэм эдийн засагт хамгийн их нөлөө үзүүлдэг агаарын максимум, минимум температур болон хур тунадасны 80 гаруй индексийг тооцоолдог. Эдгээр индексүүдээс Монгол орны экосистемд хамгийн их нөлөө үзүүлж байгаа дараах индексүүдийг сонгон авч олон жилийн өөрчлөлтийг үзүүллээ.

Монгол орны хэмжээнд 1961-2020  оны хооронд сэрүүн шөнө (TN10p) 10 өдрөөр, сэрүүн өдөр (TX10p) 5 хоногоор буурч байгаа бол халуун шөнө (TN10p) 10 өдрөөр, халуун өдөр (TX10p) 8 хоногоор тус тус нэмэгдсэн байна.

Зураг 1. Монгол орноор дунджилсан хүйтэн өдөр ( TX10p), хүйтэн шөнө (TN10p), халуун өдөр (TX90p), халуун шөнө (TN90p) –ийн ОЖД-аас хазайх хазайлтын явц

 

Зураг 2. 10°С-аас их температурын жилийн нийлбэр, хоногт 10 мм-ээс их хур тунадас орсон өдрийн тоо

 

 

УЦУОСМХ

qr code

Хаяг

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Жуулчны гудамж-5, Бага тойруу-3,,
Улаанбаатар 15160, Монгол улс
Утас: 976-11-326614
Факс: 976-11-329968