logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Хурлын илтгэл

Ойн судалгаанд хиймэл дагуулын мэдээ ашиглах нь

Ойн судалгаанд хиймэл дагуулын мэдээ ашиглах арга зүй, судалгаа, түүний үр дүн хэрэглээ зэрэг сэдвээр

Сансрын зайнаас тандан судлалын Байгаль орчны салбар дахь хэрэглээ

“Орчин үеийн сансар судлал – Монгол Улс” эрдэм шинжилгээний бага хурал дээр Байгаль орчны мэдээллийн төвийн зайнаас тандан судлалын тэргүүлэх мэргэжилтэн доктор М.Эрдэнэтуяа

"Үүлийг танин мэдэх нь" эрдэм шинжилгээний бага хурал

2017 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр дэлхийн болон Монголын ус цаг уурын өдрийн баярт зориулсан "Үүлийг танин мэдэх нь" эрдэм шинжилгээний бага хурал Цаг уур орчны шинжилгээний газрын хурлын танхимд боллоо.

2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр “Ус цаг уур орчны судалгаа 50 жилд" эрдэм шинжилгээний бага хурал

2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр “Ус цаг уур орчны судалгаа 50 жилд" эрдэм шинжилгээний бага хурал Цаг уур орчны шинжилгээний газрын хурлын танхимд боллоо.

"Ус ба ажил эрхлэлт", "Улам халуун, хуурай, чийглэг ирээдүйтэй учирна" эрдэм шинжилгээний бага хурал

2016 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр  "Ус ба ажил эрхлэлт", "Улам халуун, хуурай, чийглэг ирээдүйтэй учирна" эрдэм шинжилгээний бага хурал  Цаг уур орчны шинжилгээний газрын хурлын танхимд боллоо.