logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Хурлын илтгэл

Хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан цаг агаарын аюултай үзэгдлийг илрүүлэх нь

Хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан цаг агаарын аюултай үзэгдлийг илрүүлэх. Илтгэгч: инженер Н.Элбэгжаргал. Зайнаас тандан судлалын үндэсний төв. 2007он.

хавсралт: snow_ochir.pdf