logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Хурлын илтгэл

Mini project 2012

JAXA болон AIT GIC -ээс жил болгон зохиогддог Mini Project –тийн Phase -2 (2012оны 1 сарын 23 –с 2012 оны 2 сарын 17-нийг хүртэл) “Assessment of land degradation Taats river basin in Mongolia, using satellite image and socio economic data”сэдвээр БОМТ –н ЗТСХ –н инженер О.Анхбаяр амжилттай оролцоод ирлээ.

2012.AIT.Bangkok.Thailand

Хавсралт: Mini project 2012 report Ankhbayar.pdf