logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Цаг үеийн мэдээ

Байгаль орчин болон орчны бохирдол, доройтолын мэдээллийн санг ашиглах нь сэдэвт 3 хоногийн сургалт боллоо

2016 оны 3 сарын 22-24-ны өдрүүдэд Батлан хамгаалахын их сургууль дээр Батлан хамгаалах яамтай хамтран хэрэгжүүлж буй Цэргийн зориулалттай газар орны геомэдээллийн санг байгуулах нь төслийн хүрээнд тус яамны экологийн ажилтнуудад зориулсан Байгаль орчин болон орчны бохирдол, доройтолын мэдээллийн санг ашиглах нь сэдэвт 3 хоногийн сургалт болов.