logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Цаг үеийн мэдээ

"Ус ба ажил эрхлэлт", "Улам халуун, хуурай, чийглэг ирээдүйтэй учирна" эрдэм шинжилгээний бага хурал боллоо

2016 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр  "Ус ба ажил эрхлэлт", "Улам халуун, хуурай, чийглэг ирээдүйтэй учирна" эрдэм шинжилгээний бага хурал  Цаг уур орчны шинжилгээний газрын хурлын танхимд боллоо.

Зохион байгуулагч: Цаг уур, орчны шинжилгээний газар (ЦУОШГ), Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн (УЦУОСМХ), Байгаль хамгаалах сангийн Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нэгж(БХСУАӨН)

 

Доорх илтгэлүүд хэлэлцүүлэгдлээ.

 

  1. Ус ба ажил эрхлэлт.
  2. Улам халуун, хуурай, чийглэг ирээдүйтэй учирна
  3. 2015 онд Монгол улсад ажиглагдсан цаг агаарын аюултай үзэгдэл, түүний аэросиноптик нөхцөл
  4. 2015-2016 оны ган, зудын нөхцөл
  5. Бичин жил ба Эл Нино