logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Цаг үеийн мэдээ

"Ус ба ажил эрхлэлт", "Улам халуун, хуурай, чийглэг ирээдүйтэй учирна" Эрдэм шинжилгээний бага хурлын хөтөлбөр

"Ус ба ажил эрхлэлт",

"Улам халуун, хуурай, чийглэг ирээдүйтэй учирна"

Эрдэм шинжилгээний бага хурлын хөтөлбөр

Хурал болох газар:  Цаг уур орчны шинжилгээний газрын хурлын танхим

                                      ЧД 4-р хороо, Жуулчны гудамж -5, 3 дугаар давхар 

Огноо: 2016 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр

Зохион байгуулагч: Цаг уур, орчны шинжилгээний газар (ЦУОШГ), Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн (УЦУОСМХ), Байгаль хамгаалах сангийн Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нэгж(БХСУАӨН)

Хугацаа

Илтгэлийн нэрс

Илтгэгч

830 – 850

Оролцогчдын бүртгэл

УЦУОСМХ

900-910

Нээлт

Д.Цогт-Очир, ЦУОШГ-ын дарга

910-940

“Ус ба ажил эрхлэлт”

Др. Д.Оюунбаатар, УЦУОСМХ, Ус судлалын секторын эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан

940-1010

“Улам халуун, хуурай, чийглэг ирээдүйтэй учирна”

Др. П.Гомболүүдэв, УЦУОСМХ, Уур амьсгалын секторын эрхлэгч

1010-1040

“2015 онд Монгол улсад ажиглагдсан цаг агаарын аюултай үзэгдэл, түүний аэросиноптик нөхцөл”

Ж.Цогт, УЦУОСМХ, Урьдчилан мэдээлэх төвийн дарга

1100-1130

“2015-2016 оны ган, зудын нөхцөл”

Б.Эрдэнэцэцэг, УЦУОСМХ, Хөдөө аж ахуйн цаг уурын секторын эрхлэгч

1130-1200

“Бичин жил ба Эл Нино”

Др. З.Батжаргал, БХС, Уур амьсгалын нэгжийн удирдагч

1200-1230

Асуулт, хариулт, ярилцлага

 

 

1040-1100 Цайны завсарлага

 

"Water and Jobs", "Hotter, drier, wetter. Face the future"

Agenda of Scientific conference 

Venue:  Conference room, National Agency of Meteorology and Environment Monitoring

                                    Chingeltei district, Juulchny gudamj -5, Floor-3

Date: 23 March 2016

Organizers:National Agency of Meteorology and Environment Monitoring (NAMEM), Information and Research Institute of Meteorology, Hydrology and Environment (IRIMHE), Climate change unit of Environment protection fund (CCU, EPF)

Time

 

Speaker

830 – 850

Participants registration

IRIMHE

900-910

Opening speech

D.Tsogt-Ochir, Director-General, NAMEM

910-940

“Water and Jobs”

Dr.D.Oyunbaatar, senior researcher, Hydrology section, IRIMHE

940-1010

“Hotter, drier, wetter. Face the future”

Dr. P.Gomgoluudev, Head of Climate section, IRIMHE

1010-1040

“Climate and weather extreme events over Mongolia in 2015 and their aerosynoptic conditions”

Mr.J.Tsogt, Head of Forecast Center, IRIMHE

1100-1130

“Drought and dzud condition in 2015-2016”

Mrs.B.Erdenetsetseg, Head of Argometeorological section, IRIMHE

1130-1200

“Monkey year andEl NiNo”

Dr. Z.Batjargal, CCU, EPF

1200-1230

Questions and Discussions

 

 

1040-1100 Tea break