logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Зарлал

“Уур амьсгалын өөрчлөлт: Мөстөл, мөсөн гол” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын өгүүлэл, илтгэлд тавигдах шаардлага