logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Зарлал

“Уур амьсгалын өөрчлөлтийг мэдэрч, цаг агаарын аюул, гамшигт бэлэн байцгаая” сэдэвт хурал

Дэлхийн усны өдөр

2018 оны 3 дугаар сарын 22

“Байгалиа дээдэлж, усаа тэтгэе

  

  Дэлхийн цаг уурын өдөр

     2018 оны 3 дугаар сарын 23

            “Уур амьсгалын өөрчлөлтийг мэдэрч, цаг агаарын аюул, гамшигт бэлэн байцгаая” сэдэвт хурал

 

ХӨТӨЛБӨР

2018 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр Баасан гариг:

09.00-09.10

Бүртгэл

09.15-09.40

Нээлт: УЦУОШГ-ын дарга С.Энхтүвшин, УЦУОСМХ-гийн захирал доктор Г.Сарантуяа

09.40-09.50

Байгалиа дээдэлж, усаа тэтгэе

УЦУОСМХ-гийн гадаргын ус судлалын ЭШТА, доктор Д.Оюунбаатар

09.50-10.00

Уур амьсгалын өөрчлөлт, гамшигт үзэгдэл

УЦУОСМХ-гийн Уур амьсгалын өөрчлөлт, нөөцийн судалгааны хэлтсийн дарга, доктор П.Гомболүүдэв

10.00-10.10

 

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаа, гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах нь

Онцгой байдлын ерөнхий газрын мэргэжлийн удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн дарга, дэд хурандаа Ж.Дамдинсүрэн

10.10-10.20

Эрчим хүчний зөөврийн эх үүсвэрийн судалгаа

Эрчим хүчний яам. Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн э.н.б.д Доктор Р.Энхтүвшин

10.20-10.40

УЦУОХ-ийн 2018 оны шилдэг бүтээл, өгүүлэл:

-Монгол орны өвлийн уур амьсгал, түүнийг урьдчилан мэдээлэх УЦУОСМХ-гийн  Цаг агаар, орчны тоон загварчлал судлалын хэлтсийн   ЭША, доктор Г.Баясгалан

-Хиймэл дагуулын мэдээнд суурилсан гангийн индекс

УЦУОСМХ-гийн  Зайнаас тандах судлалын хэлтсийн мэргэжилтэн, доктор Д.Мөнхзул

10.40-10.50

Асуулт, хариулт

10.50-11.00

Хаалт