logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Цувааны эрэмбэ

Монгол орны урт цуваат 55 станцын дунджаар байгуулсан жилийн нийлбэр хур тунадас, агаарын дундаж температурын олон жилийн (1941-2016 он) цувааны эрэмбэ

 

 Цувааны эрэмбэ - 1 дүгээр сар

 

 

 

 

 

Үйлчилгээ

Үйл явдал

Зарлал