logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Цаг үеийн мэдээ

MoMo-3 төслийн хүрээнд эх нь нээлттэй программ хангамжид суурилсан Вэб/ГМС орчны мэдээллийн сангийн сургалт

      2016 оны 2 сарын 22-26-ны өдрүүдэд MoMo-3 төслийн хүрээнд эх нь нээлттэй программ хангамжид суурилсан Вэб/ГМС орчны мэдээллийн сангийн сургалт болов. Сургалтанд ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн,  УЦУОШГазар, УЦУОСМХүрээлэн зэрэг байгууллагуудаас  15 хүн оролцов. Германы мэдээллийн технологийн мэргэшсэн Terristris компанийн мэргэжилтнүүд Openlayers, Github, JavaScripts, extJS зэрэг сэдвээр  нийт 40 цагийн хичээл хичээл заав.

 

Үйлчилгээ

Үйл явдал

Зарлал