logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Цаг үеийн мэдээ

MoMo-3 төслийн хүрээнд эх нь нээлттэй программ хангамжид суурилсан Вэб/ГМС орчны мэдээллийн сангийн сургалт

      2016 оны 2 сарын 22-26-ны өдрүүдэд MoMo-3 төслийн хүрээнд эх нь нээлттэй программ хангамжид суурилсан Вэб/ГМС орчны мэдээллийн сангийн сургалт болов. Сургалтанд ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн,  УЦУОШГазар, УЦУОСМХүрээлэн зэрэг байгууллагуудаас  15 хүн оролцов. Германы мэдээллийн технологийн мэргэшсэн Terristris компанийн мэргэжилтнүүд Openlayers, Github, JavaScripts, extJS зэрэг сэдвээр  нийт 40 цагийн хичээл хичээл заав.