logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Цаг үеийн мэдээ

ЗАРЛАЛ “Ус Цаг Уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн”-д ээлжит Санхүүгийн тайлангийн аудит (2015 оны) 2016 оны 01-р сарын 14-наас 02-р сарын 15-ний хооронд хийгдэж байна.

ЗАРЛАЛ

Ус Цаг Уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн”-д ээлжит Санхүүгийн тайлангийн аудит (2015 оны) 2016 оны 01-р сарын 14-наас 02-р сарын 15-ний хооронд хийгдэж байна. Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2016 оны 1-р сарын 12-ны өдрийн А/3 тоот тушаалаар Үндэсний Аудитын Газрыг төлөөлж “ЭС ЖИ ЭМ ДИ АУДИТ” ХХК-ийн аудиторууд ажиллаж байгаа тул ажилтнууд, иргэд, харилцагч байгууллагууд холбогдох санал хүсэлтээ доорх хаягаар өгнө үү.
Цахим шуудан: ekhbayar@sgmd-audit.mn, Утас: 99116948, 88886948