logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Цаг үеийн мэдээ


“Уур амьсгалын өөрчлөлт: Мөстөл, мөсөн гол” гэсэн сэдэвт хурал

УЦУОСМХ нь Баян-Өлгий аймгийн УЦУОША-тай хамтран эрдэм шинжилгээний бага хурлыг “Уур амьсгалын өөрчлөлт: Мөстөл, мөсөн гол” гэсэн сэдвээр 2018 оны 7 дугаар сарын 25-28-ны өдрүүдэд Өлгий хотод зохион байгуулахаар төлөвлөсөн болно.

“Уур амьсгалын өөрчлөлт: Мөстөл, мөсөн гол” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын өгүүлэл, илтгэлд тавигдах шаардлага

“Уур амьсгалын өөрчлөлт: Мөстөл, мөсөн гол” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын өгүүлэл, илтгэлд тавигдах шаардлага

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг мэдэрч, цаг агаарын аюул, гамшигт бэлэн байцгаая” сэдэвт хурал

2018 оны 3 дугаар сарын 23 өдөр “Уур амьсгалын өөрчлөлтийг мэдэрч, цаг агаарын аюул, гамшигт бэлэн байцгаая” сэдэвт хурал

Дэлхийн цаг уурын байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Петтери Тааласын  илгээлт

2018 оны Дэлхийн цаг уурын өдөр: “Уур амьсгалын өөрчлөлтийг мэдэрч цаг агаарын аюул гамшигт бэлэн байцгаая”

Ус цаг уур, орчны шинжилгээний салбарын албан хаагчдын спортын 5 төрөлт тэмцээн

Дэлхийн усны болон цаг уурын өдөр, УЦУОСМХ-ийн 50 жил, Улаанбаатар хотын УЦУОША-ны 80 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд салбарын нийт ажилчдын дунд спортын 5 төрөлт тэмцээн