Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

“Байгалийн нөөцийн менежмент: Мэдээлэл боловсруулах, үр дүнг тайлагнах, ашиглах ур чадварыг хөгжүүлэх нь” сэдэвт сургалтанд урьж байна

2018-04-03