logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Зарлал

Туул, Сэлбэ голын эрэг дагуух хог хаягдлыг цэвэрлэлээ

Туул, Сэлбэ голын эрэг дагуух хог хаягдлыг цэвэрлэх ажилд төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой юм.

Үйлчилгээ

Үйл явдал

Зарлал