logo
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн

Зарлал

Зөвлөх үйлчилгээ шалгаруулах

Гүйцэтгэх зорилго: Гангийн мониторинг систем (хиймэл дагуулын гангийн индексүүд ашигладаг) дээр дүн шинжилгээ хийж, хэрэглэгчийн талаас зөвлөмж бичиж өгнө.

Туул, Сэлбэ голын эрэг дагуух хог хаягдлыг цэвэрлэлээ

Туул, Сэлбэ голын эрэг дагуух хог хаягдлыг цэвэрлэх ажилд төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой юм.

Үйлчилгээ

Үйл явдал

Зарлал